Hello world!

PENGENALAN KEPADA ADAT, ADAT RESAM DAN TRADISI ASAL KETURUNAN KAUM LUN BAWANG YANG TINGGAL DI PULAU BORNEO, TURUN – TEMURUNNYA YANG TELAH TINGGAL MENETAP DALAM NEGERI SARAWAK

 

Bahawa bangsa Lun Bawang pada satu ketika dulu di Negeri Sarawak ini di panggil “Murut” adalah satu golongan kaum tempatan yang disebut “Dayak”. Tinggal di pendalaman Pulau Borneo ini. Pada zaman silam, kaum ini tinggal dan hidup di kawasan pergunungan, oleh sebab mereka ingin tinggal ditempat baru, maka mereka berpindah ke tempat yang diingini dan tinggal menetap. Masing-masing mereka meninggalkan tempat asal mereka yang dipanggil “Bawang” itu yang bermakna “Negeri”.

Advertisements